O projektu

Mikroprojekty realizované v rámci programu přeshraniční spolupráce

Zde naleznete mikroprojekty, které se realizovaly a nebo realizují v rámci programu přeshraniční spolupráce společně s polskou Gminou Marciszów a Městem Pilníkov.

Projekt je vždy připravován na kalendářní rok a v rámci inovativnosti a plnění dalších podmínek poskytovatele dotace je vždy koncipován k nějakému novému tématu. Cílem je posílit přeshraniční spolupráci mezi si sobě blízkými regiony a národy. Fin.prostředky jsou v případě získání podpory poskytnuty z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, jehož je naše obec členem. Pro rok 2010 se na projekt 'Na společné cestě' podařilo získat ke kofinancování 24tis EUR. Projekty jsou velmi náročné na administrativu a řízení. Prostředky jsou převáděny na účet obce až po ukončení celého projektu a jeho závěrečné kontrole.

Svátek slaví: Aleš
Dnes je: 13.4.2024