"Posilujeme své partnerství 2017"

,,Posilujeme své partnerství 2017“,

číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000396

„Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis“

Náplní tohoto česko-polského projektu je společná realizace sportovních a kulturních aktivit v rozsáhlém pohraničí krkonošského podhůří. Pořádání těchto aktivit umožní rozvoj a zvýšení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice, s cílem společně zlepšit kulturní a společensko-hospodářský rozvoj, životní podmínky místních obyvatel i stávající kontakty jednotlivých partnerů, tj. obce Vítězná a Gminy Marciszów.

Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcemi Vítězná a Marciszów uzavřeli partneři v polovině roku 2008. Jedním z hlavních cílů, které jsou specifikovány v této smlouvě, je právě podpora a rozvoj vzájemné spolupráce. V minulých letech partneři konali společné akce na českém i polském území, které měly společensko -­ sportovní náplň.

V roce 2017 chtěli partneři v této tradici pokračovat a dále společně realizovali kulturní a sportovní akce. Společný projekt tvoří neinvestiční aktivity pořádané ve Vítězné a Marcisczówie. Obec Vítězná byla garantem dvou akcí:

-           Plaveme přes hranice ­ -  v měsících květen - červen 2017. Plavecké soustředění proběhlo v krytém bazénu v Trutnově a v polských Cieplicích. Celkem se uskutečnilo 6 soustředění a každý partner byl garantem třech soustředění. Účastníky této akce byli žáci základních škol.

-           Den obce - čistá obec - v rámci této akce probíhaly přednášky na téma ekologie a součástí byl i bohatý doprovodný program kulturně-sportovního charakteru

Nedílnou součástí aktivit obce Vítězná byla i návštěva u polského partnera na jeho akci – Běhající obce, která se uskutečnila dne 9. 9. 2017.

 
Svátek slaví: Luboš
Dnes je: 16.7.2024