1. dílčí projekt WÓŠP

11. - 12. 1. 2009 WÓŠP 1.dílčí projekt realizovaný na území polského partnera v rámci společného projektu pod názvem ,,Přátelství bez hranic“ za finanční spoluúčasti Euroregionu Glacensis.

 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg

Zpráva paní ředitelky o realizaci 1.dílčího projektu realizovaného na území polského partnera
Naši žáci se ve dnech 11.1. a 12.1.2009 zúčastnili zájezdu do Polska. V rámci projektu“Přátelství bez hranic“ jsme v neděli v počtu 10 žáků ,3 pedagogičtí pracovníci a pan starosta nastoupili u kašny do autobusu a jeli směr Pilníkov, kde se k nám připojilo 30 žáků místní školy s doprovodem. Odpoledne jsme dorazili na polské území do obce Marciszówa.
Na místě jsme prozatím byli ubytováni v jedné třídě ve škole, která čítá 504 žáků. Žáci jsou do zdejší nově zrekonstruované a přistavěné školy dováženi z celkem 7 obcí z okolí. Ve škole mají tzv.nultý ročník, který navštěvují předškoláci(u nás v MŠ). Ti se zde připravují na vstup do běžného vyučovacího procesu. Mladší žáci navštěvují 1.-3.ročník, starší děti 4.-6.ročník a zbývající ročníky jsou již gymnaziální.
Byli jsme pozváni na akci nazývající se „SRDÍČKOVÝ DEN“. Je to celostátně probíhající akce, při které se konají na různých místech sbírky, jejichž výnos je výhradně darován na zdravotnictví. V tomto případě jsme byli informováni o tom, že za vybrané peníze bude zakoupen přístroj pomáhající při léčbě rakoviny dětí.
Celá budova byla nádherně vyzdobena srdíčky, které malovaly děti zdejší školy. Ty pak předvedly v prostorách tělocvičny pestrý program pro všechny přítomné. Měli jsme možnost shlédnout vynikající vystoupení indiánské skupiny v úžasných úborech za doprovodu indiánských bubnů a podmanivé hudby. Dále nám žáci školy předvedli krásné romské tance, zatančila nám nejmladší děvčata školy. Své umění předvedly děti na různé hudební nástroje ve slavnostním oblečení, taneční výstup měli i Ježíškové a talentovaní zpěváci, kteří reprezentují školu na hudebních soutěžích, apod.
Po celou dobu probíhala bohatá tombola, ve které každý, kdo si zakoupil los, vyhrál jednu z mnoha cen. Zároveň probíhala na pódiu dražba předmětů, které rodiče a organizace věnovali za účelem získání co největšího finančního obnosu do sbírky. Nejvýše vydraženou věcí byly sloupové bicí hodiny asi za 2 600 zlotých.
V 18.00 jsme společně s žáky pilníkovské školy zasedli ke stolům ve školní jídelně. Zaujala nás malba a výzdoba,včetně kříže(ty se ostatně nacházejí v každé místnosti školy). Na stolech byly připraveny obložené mísy, talíře se sýrem a ozdobená vajíčka. Dále jsme dostali vynikající opečenou klobásu se zelím a k pití čaj. Každý se mohl najíst podle vlastního výběru. Brzy po večeři se naše děti osmělily a nakupovaly popkorn a cukrovou vatu. Po budově se záhy pohybovaly jako doma.
Ve 20.00 skončila zábava v tělocvičně a přesunuli jsme se ustrojeni před budovu, kde byla slavnost zakončena ohňostrojem.
Ředitelka školy nás provedla poté po budově, kde jsme shlédli odborné učebny, školní družinu, knihovnu, počítačové učebny aj. Chlapce z 9.ročníku z Pilníkova zaujal kulečníkový stůl a velká stolní kopaná. Pochopitelně slouží dětem v době volna.
Kolem 21.00 jsme se přesunuli do prostor tělocvičny, kde jsme měli strávit noc. Na žíněnky a karimatky jsme rozprostřeli spacáky a postupně jsme se v umývárnách a sprchách umyli, ustrojili do teplého oblečení ve víře, že půjdeme spát.
Kdo však někdy podnikl nějakou akci s dětmi, které opustí na chvilku domov, ví, že dříve jak o půlnoci, není šance spát. Tak se i stalo. Teprve po půlnoci pomalu začínaly děti postupně usínat. Pro mnohé to byl větší zážitek než samotná akce. Ráno nás čekalo balení, opět bohatá snídaně vylepšená palačinkami s tvarohem a nakonec loučení a odjezd. Cestou jsme se zastavili na prohlídku překrásného kostela s bohatou výzdobou na stěnách, stropech, řezbářským uměním, sochami a obrazy. Musím podotknout, že zaujal i děti. Prostě nevídaná nádhera. Dorazili jsme v poledne domů, plni zážitků, příjemně unaveni a s dobrou náladou. Těšíme se na další společný projekt. Chci poděkovat žákům ze ZŠ Pilníkov, kteří se chovali k našim menším dětem velice hezky, lépe než ti, kteří s námi žijí v jedné obci.

M.Kropáčková

Svátek slaví: Rudolf
Dnes je: 17.4.2024