3. dílčí projekt - školní výlet v ČR

Školní výlet Po vzájemné dohodě termín posunut na 7.-8.4. 2009 !
3.dílčí projekt ,,Školní výlet“ v rámci mikroprojektu „Přátelství bez hranic“ spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím.

01.jpg

Další akce realizovaná v rámci mikroprojektu ,,Přátelství bez hranic'spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis nesla název „Školní výlet“ se uskutečnila dne 7.-8.4.2009 již jako třetí dílčí projekt mikroprojektu. Společného školního výletu se zúčastnili žáci základních škol polského Marciszówa, Pilníkova a Vítězné. Program prvního dne zajistila Základní škola v Pilníkově. Děti společně vyráběly velikonoční výzdobu, malovaly kraslice a seznamovaly se s tradicí Velikonoc a způsobem provádění místních zvyků.
Druhý den se o program postarala Základní škola ve Vítězné pod vedením paní ředitelky Mgr. Marie Kropáčkové. Děti navštívily Naučnou stezku Les Království ve Vítězné, v místní části Hájemství kde za odborného výkladu revírníka Václava Lokvence žáci plnili společné úkoly. Po obědě v Dětské ozdravovně Království se vydali na prohlídku Zoologické zahrady ve Dvoře Králové, kde byl opět připraven odborný výklad. Po celou dobu byl přítomen překladatel. V 16,00hod.byl tento dílčí projekt ukončen a všichni se těšili jaký program pro naše žáky připraví naši polští přátelé.

Svátek slaví: Ivan
Dnes je: 25.6.2024