Na společné cestě

I pro letošní rok je připraven a v současné době již i schválen další společný projekt zaměřený na prohlubování přeshraniční spolupráce. V našem případě se jedná o společný projekt nazvaný 'Na společné cestě' jehož nositelem je Obec Vítězná, Město Pilníkov a Gmina Marcoszów. Projekt je spolufinancovaný z prostředků ERDF prostřednicrvím Euroregionu Glacensis.

V letošním roce je složen z šesti dílčích projektů: 
13.5. Společně za poznáním - setkání českých a polských občanů v přírodě, v prostorách naučné stezky v Hájemství, kde je pro všechny připraveno několik ukázek současného hospodaření a práce v lese. Dále zde proběhne několik přednášek na téma přírodní krásy Krkonoš a podkrkonoší. 
22.5. Rozhýbej své tělo - sportovní setkání občanů všech věkových kategorií v Pilníkově. 
19.6. Slavnost k 5.výročí otevření centra Marciszówa. 
3.7. Den hasičů - obecní slavnost ve Vítězné 
21.8. Den seniorů - den plný zábavy a soutěží pro seniory. Akce se koná v Marciszówu. 
18.9.Česko- polské setkání spolků v Pilníkově. Setkání spolků bude zakončeno společenským večerem a posezením s hudbou na sále v restauraci Slunce.

Svátek slaví: Luboš
Dnes je: 16.7.2024