Mariánské poutní místo

Ve Vítězné se nalézá jedno z poutních míst Trutnovska, kam kdysi mířila procesí a tady v borových lesích, stranou od hlavních cest, se setkávali lidé od Dvora až po Žacléř. 
 
Příběh poutního místa U Studánky má svou přesně datovanou historii. Začíná v létě 1848, kdy zde na základě opakujícího se snu jedné osleplé ženy hledali a nalezli pramen, jehož voda jí skutečně vrátila zrak.
Zpráva o zázraku se rychle roznesla a lidé začínali přicházet. Pramen je proměněn v studnu se stříškou, o deset let později tu patrně již stojí i prostá kaple Božského Srdce Páně. Časem přibudou i dvě malé zděné kapličky. Poutní místo získává na věhlasu, a proto je v roce 1893 ve svahu nad studnou postavena novorománský kostel Navštívení Panny Marie ze žlutavého pískovce, jehož vnitřní výzdoby se ujímá kocléřovský malíř. Během pěti let pokrývá stěny i strop svatostánku figurálními i ornamentálními motivy a tato výzdoba řadí svou originalitou tuto církevní stavbu mezi jedinečné památky. Kostel se stává - spolu s širokým pískovcovým schodištěm, začínajícím u studny - dominantou celého poutního místa. Zároveň je zde zbudována i křížová cesta se čtrnácti zastaveními zobrazenými na litinových deskách, doplněná kaplí Getsemany a kaplí Božího hrobu. Věřící sem přicházejí o každém mariánském svátku a jejich účast bývá tak hojná, že je už ani kostel nedokáže pojmout: mše se často slouží na volném prostranství. 
 
Scházejí se zde především německy mluvící věřící. Přesto po roce 1945 tradice církevních slavností U Studánky nezaníká a bohoslužby se tu konají, i když se stále menší účastí, až do 70. let. Tehdy už začíná být halvní starostí hrstky věřících stav staveb, na jejichž opravy nejsou peníze. Zanikají dvě malé kapličky, stříška studny a křížová cesta přichází o 4 ze svých obrazových zastavení. Zle se vede i malbám v kostele, jehož střechou zatéká. 
 
Pomoc přichází až po roce 1989, a to především ze strany bývalých německých rodáků, kteří zakládají fond na záchranu a obnovu památek. 
Královéhradecký farář P. František Beneš začal s obnovou kostela Navštívení Panny Marie U Studánky. 
 
V roce 1990 je v poutním kostele znovu vysvěcen zvon a provedeny nejnutnější opravy. O pět let později dochází k renovaci nejstarší kaple. Opravuje se a čistí studna, restauruje socha archanděla Michaela a postupně jsou opravovány i litinové plastiky křížové cesty. Štedrý finanční odkaz jednoho z bývalých německých rodáků, pana Springera ze Stanovic, v roce 1998 umožní opravit široké pískovcové schodiště a nechat navrhnout a vyrobit chybějící plastiky křížové cesty, které budou vsazeny zpět na své původní místo. 
 
První pouť po 47 letech vykonali poutníci k patronátní slavnosti 5. 7. 1992. Sešlo se několik set poutníků z Čech, Německa a Rakouska. 
Tak bylo místo, kde se po stopadesát let koná tradiční slavnost na svátek Navštívení Panny Marie, znovu probuzeno a slouží jako poutní místo Čechům i Němcům společně. 
 
A tak nedaleko Kocléřova naleznete dnes mnohé z toho, za čím sem putovali lidé již koncem minulého století. Voňavé ticho borovic obklopuje kostel i impozantní schodiště, putování po křížové cestě je příjemnou procházkou, dotýkající se na začátku i na konci samého srdce místa - zázračné studánky i nejstarší kaple. 
 
--------- 
 
Poutě a pobožnosti: 
Konání poutí do Kocléřova je doloženo již v 18. století. 
Svátek Navštívení Panny Marie byl II. Vatikánským koncilem přeložen z 2. července na 31. května. Přesto se hlavní pouť koná podle dřívějšího data. 
Hlavní pouť: 1. neděle v červenci (dříve Navštívení Panny Marie); 1. neděle v září; 
Ostatní poutě: poslední neděle v květnu
 
Svátek slaví: Ivan
Dnes je: 25.6.2024